Světlíky AAG triple glass NO FRAME Světlíky AAG triple glass NO FRAME

Přehled AAG křídel a technické parametry

Reakce na oheň Třída
Součinitel prostupu tepla - výplň Ut
Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety Ur
Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou Urc
Zatížení působící nahoru UL
Zatížení působící dolů DL
Odolnost proti kyvadlovému nárazu 1B1
Propustnost vzduchu AP
Vzduchová neprůzvučnost Rw
Vodotěsnost Vyhovuje
Náraz tvrdým tělesem Vyhovuje
Radiační vlastnosti tD65 /g
 
 
 
 
 
 

Komfortní světlíky AAG triple glass NO FRAME vynikají moderním vzhledem a výbornými termoizolačními parametry. Výhodou je bezkonkurenční design použitím izolačního bezpečnostního trojskla po obvodu se zatmaveným přesahem a broušenou hranou. Spodní rám je vyroben z hliníku v matném odstínu RAL 7021 antracit. AAG světlíky splňují nejvyšší požadavky na stavební výplně. Vnější sklo je kalené, spodní je laminované bezpečnostní (v případě rozbití skla zůstanou střepy na fólii). AAG světlíky slouží k prosvětlení a dennímu větrání. Zabudování je vhodné do střech se sklonem od 5° do 35°.

Důležitá upozornění:

Jakékoli prasknutí skla po převzetí světlíku zákazníkem, ať už během další přepravy, skladování, na přepravním rámu, při montáži a manipulaci nebo instalované na stavbě anebo prasknutí skla vlivem termálního šoku či klimatický lom atd. nejsou předmětem reklamace a nelze ji uznat.

Z důvodů zabránění usazování nečistot na výplni světlíku, doporučujeme u skleněných výplní minimální sklon světlíku na střeše 5°.

Z důvodu nadměrného zatížení sněhem (hrozí propadnutí výplně a zatečení výplní světlíku) u plochých skleněných a plochých výplní z polykarbonátu ( PC ) je nutno pravidelně z těchto světlíků odstraňovat sníh.

Dbejte pokynů pro dimenzování světlíků na zatížení sněhem: stáhnout zde