Důležitá upozornění a doporučení výrobce:
 
 

Montážní video

Montážní video

Návod na kompletaci Fe manžety ACG a AAG světlíku

Montáž pevného AAG křídla a fixačního plechu

Montáž AAG křídla světlíku ve vodorovné poloze a zajištění pantů

Obsluha ACG a AAG střešního výlezu s mechanickými písty

Zajištění pantů ACG a AAG střešních výlezů na střechu

Nastavení a sežízení manuálního otevírače

Montáž žaluzií